Projekte // 11,8 cm

Protokoll Pottwalbergung, 2002